Läroplaner och kursplaner. Läroplanen innehåller skolans värdegrund och uppgifter, övergripande mål och riktlinjer samt examensmål och ämnesplaner för de gymnasiegemensamma ämnena.

3180

› Läroplan, program och ämnen i gymnasieskolan › Läroplan (Gy11) för gymnasieskolan; Upplysningstjänst och växel: 08-527 332 00. Kontakta Skolverket;

ISBN: 978-91-38325-94-0 . Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. GYMNASIESKOLAN. Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 Här hittar du styrdokument som Enköpings kommun och Westerlundska gymnasiet ansvarar för. framförallt kursplanerna och betygskriterierna. Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94. Läroplan Gy-11.

  1. Hur bokfora slutlig skatt
  2. Fischers teorem
  3. Saol ordbok
  4. 60204-1 emc

läroplaner och kursplaner för grund- och gymnasieskola som gäller för hela Sverige. (LGR 11, GY 11 och Läroplan för språket gällande för gymnasieskolan och Läroplan för förskolan (Lpfö 18) Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11) Läroplan för grundsärskolan; Läroplan för specialskolan; Läroplan för gymnasieskolan (Gy 11) Läroplan för gymnasiesärskola; I övrigt finns Allmänna Råd som behandlar olika frågor av vikt för den nationella styrningen År 2011 infördes en ny läroplan för gymnasieskolan; Gy 11. Detta arbete fokuserar på att ta reda på vad Gy 11 faktiskt innebär för lärare och deras arbete i skolan idag. Både lärarstuderande och verksamma lärare tycks uppleva svårigheter med att till fullo implementera Gy 11 i lärandesituationer. Läroplan för gymnasieskolan 2011, examensmål och gymnasie- gemensamma ämnen. GYMNASIESKOLAN Den 1 juli 1994 ersattes Lgy 70 med Lpf 94 (Läroplan för de frivilliga skolformerna).

EN INLEDANDE ment. läroplanen för grundskolan kallas lgr 11, och gym- nasiets läroplan förkortas gY 11.

I löpande text: (Skolverket, 2011, s. 18). I referenslistan: Skolverket. (2011). Ämne – Religionskunskap [Ämnesplan]. Hämtad 2018-03-15, från 

Kontakta Skolverket; Publikationer och nyhetsbrev; Press; Kalender; Jobba hos oss; Om webbplatsen; Lyssna. Languages.

Den 1 juli 1994 ersattes Lgy 70 med Lpf 94 (Läroplan för de frivilliga skolformerna). Gymnasieskolan fick 17 nationella program som alla löpte under 3 år. [2] I november 2011 presenterades den nuvarande läroplanen Gy 2011 (Gymnasieskola 2011). [3] Den gäller för elever som påbörjade sina studier på gymnasieskolan från höstterminen

Gy 11 läroplan för gymnasieskolan

Annars kan du kom - plettera i efterhand.

▫ Styrkedjan för GY2011 från läroplan – Om eleven antogs med rätten att fullfölja en gymnasial lärlingsutbildning ska  Studien visar att gymnasieskolan på tio år inte närmat sig läroplanens mål om hållbar utveckling i Gy11, och är i kast med att införa ytterligare ett nytt. 2019-01-16. Lgr 11 och Gy11 kom läroplanen att gå från ett målorienterad till att bli 2018.
Digitala museet uppsala

Gy 11 läroplan för gymnasieskolan

Detta arbete fokuserar på att ta reda på vad Gy 11 faktiskt innebär för lärare och deras arbete i skolan idag. Både lärarstuderande och verksamma lärare tycks uppleva svårigheter med att till fullo implementera Gy 11 i lärandesituationer. Läroplan (Gy11) för gymnasieskolan - Skolverke .

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen  av P Lundberg · 2012 — kursen Instrument eller sång i förhållande till Läroplan för gymnasieskola 2011 och gymnasieskola 2011, nedan kallad Gy 11, en förklaring av Gy 11 samt en  friluftsliv, rörelse och aktiviteter som möter kursmål inom ramen för gymnasieskolans läroplan GY 11.
Kvinnlig rösträtt polen

fraktkostnad inrikes paket
skavlans förra fru
socialtjänsten stockholms kommun
ib 500 pill
jobba restaurang usa

Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 (Gy 2011) är en läroplan med mera som innebar omfattande förändring av Sveriges gymnasieutbildning. Reformen gällde från och med läsåret 2011/2012. Elever som påbörjat sin gymnasieutbildning under läroplanen från 1994 fortsatte med den.

I och med att gymnasieskolan infördes kom en ny läroplan för gymnasiet, Lgy70. Den fick tillägg och reviderades ett antal gånger men en ny officiell läroplan kom först 1994, Lpf94. Den senaste läroplanen kom 2011, kallad Lgy11, eller Gy11(Nationellt Centrum för Matematikutbildning, 2019).


Jag är inte attraherad av min flickvän
blankett hälsodeklaration transportstyrelsen

4.1.4 Utveckla nya verksamhetsindikatorer kopplade till GY11 I läroplanen för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan beskrivs bland annat 

Lgr 11 och Gy11 kom läroplanen att gå från ett målorienterad till att bli 2018. h2ps://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-.

LIBRIS titelinformation: Läroplan för gymnasieskolan 2 Supplement, 126 Tvåårig el-teleteknisk linje : åk 1-2 : gren Telereparatörer

För grundsärskolan och gymnasiesärskolans elever gäller samma regler. Följande villkor måste uppfyllas för att få modersmålsundervisning Alla kriterierna ska vara uppfyllda. • Eleven i grundskolan ska ha grundläggande kunskaper i modersmålet. Eleven i gymnasieskolan ska ha goda kunskaper i … När du hänvisar till läroplaner i din text måste du referera på rätt sätt enligt Harvard.

4.5 Gy11. I läroplanen för gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning (Gy11) betonas vikten av informationssökning, källkritik och läsfrämjande som viktiga  Det unika med InfoMentor för gymnasieskolan och vuxenutbildning är att alla kurser från Gy11 redan finns inlagda. Det betyder att varje kurs blir en egen  Utdrag ur läroplaner och Allmänna råd för studie- och yrkesvägledning 11. Läroplan för förskola, Lpfö 18. Läroplan för gymnasieskola 2011, Gy11. Läroplan för gymnasieskolan GY 11.