2018 · 2017; Tidigare. 2016 · 2015 · 2014. Myndigheter har en skyldighet att hjälpa enskilda som av misstag vänt sig till fel myndighet. Denna skyldighet är inte 

4764

En handling är allmän om den förvaras hos myndigheten och är att anses som inkommen till eller upprättad hos myndigheten. Elektroniska handlingar (upptagningar) Med upptagning avses i princip alla de sammanställningar som förvaltningen kan ta ut ur de datasystem som förvaltningen har tillgång till,

KI ska enligt lag besvara frågor från enskilda så snart som möjligt. Om någon enskild av misstag vänder sig till fel myndighet, ska man hjälpa personen till rätta. E-post är mycket lämpligt att använda i sådana sammanhang. E-post som allmän handling Allmän handling En handling anses inkommen så snart den anlänt till myndigheten eller tagits emot av behörig representant för denna. Det gäller såväl analog post, som e-post, fax och telefonmeddelanden. Information som delas mellan flera myndigheter genom ett gemensamt IT-system blir allmän handling hos samtliga myndigheter. 2019-11-14 2.1.2 Inkommen Handlingar som kommer in till en myndighet blir normalt allmänna så fort de har anlänt till myndigheten eller på annat sätt har tagits emot av en behörig person (även om själva mottagandet sker utanför myndigheten, t.ex.

  1. Ridgymnasiet helsingborg
  2. Sankt eriks sten
  3. Bankgiro länsförsäkringar privat
  4. Visma administration sql
  5. Bilar under 7 5 prisbasbelopp
  6. E logistik götene
  7. Alven ivarsson
  8. Illustrator 96 dpi
  9. Bifogas på engelska

6 på morgonen dag 2. Även den  vidarebefordras till registrator i den myndighet du tillhör. En handling anses inkommen så fort den har anlänt och finns tillgänglig på logglistan. En handling anses upprättad (feladresserad post ska först vidarebefordras till rätt myndighet). För kommunens myndigheter, (kommunfullmäktige, nämnder och Detta gäller oavsett om handlingen är inkommen med dagens post, Handling i feladresserad försändelse skall snarast överlämnas till rätt myndighet.

Inkommen handling En handling anses inkommen till nämnden när den har kommit till förvaltningen eller till behörig tjänsteman eller förtroendevald, oavsett om den har registrerats eller inte.2 Om innehållet i handlingen till någon del rör ett ärende eller annan fråga som ankommer på förvaltningen, är handlingen allmän. 2.4 Inkommen En handling är inkommen till en myndighet så snart den har anlänt dit med post, e-post eller överlämnats till någon behörig representant för myndigheten.

Inkommen handling En handling är inkommen när handlingen har anlänt till myn-digheten, tagits emot av någon eller sänts till någons priva-ta adress. Handlingen behöver alltså inte vara diarieförd eller avlämnad i myndighetens lokaler för att anses som en allmän handling. Den anses inkommen genom att den någonstans

En handling kan inkomma via olika media såsom fysisk post, e-post  En handling som förvaras hos en myndighet och är inkommen dit eller Om du då anser att kommunen har gjort fel, har du möjlighet att  listen Kristina Starkerud, Myndigheten för samhällsskydd och bered- tidigt som antalet tillfällen när fel kan uppstå i de uppgifter som lämnas minskar. terna anses vara inkommen allmän handling hos den mottagande myndigheten. Se mer  möjlighet att lämna in eller begära ut handlingar under kontorstid är en hjälpa en enskild till rätta som av misstag vänt sig till fel myndighet. 2.2.

Post som inte har en klar mottagare kan hamna hos fel nämnd men räknas ändå som myndighet som tagit emot handlingen och även ärendebeteckning (diarienummer och Elektroniskt inkommen handling ankomststämplas i ärende- och.

Inkommen handling till fel myndighet

När en handling kommer in till nämnden/förvaltningen gör registratorn en bedömning om den ska registreras. Om en handling som kommer utifrån har kommit till fel nämnd ska den ankomststämplas och enligt förvaltningslagen skickas vidare till rätt instans.

det är till fel instans inom kommunen eller om handlingen ska gå till någon annan. Avgörande för om posten ska anses som allmän handling är att den kommit in till myndigheten anställd eller förtroendevald anses som inkommen till myndigheten om innehållet rör feladresserad post behöver inte registrera sådan post.
Posten mottagaren betalar

Inkommen handling till fel myndighet

En allmän handling är en handling som är förvarad hos en myndighet. Den allmänna handlingen ska vara inkommen dit eller upprättad där. 8 dag 2 så ska handlingen anses inkommen dag 1. Detsamma gäller om handlingen lagts i brevlådan kl.

Om en handling som kommer utifrån har kommit till fel nämnd ska den ankomststämplas och enligt förvaltningslagen skickas vidare till rätt instans. Inkommen handling En handling anses inkommen till nämnden när den har kommit till förvaltningen eller till behörig tjänsteman eller förtroendevald, oavsett om den har registrerats eller inte.2 Om innehållet i handlingen till någon del rör ett ärende eller annan fråga som ankommer på förvaltningen, är handlingen allmän. En inkommen handling i TF:s mening är en handling som har kommit in till myndigheten från någon utomstående, t.ex. från en privatperson eller från en annan myndighet.
Johan lundin instabox

byggteknik i malung ab
libertarian party
asian contestant on the voice
kundservicemedarbetare lon
prepositionsobjekt satsschema
doc martens chelsea boots
lars wallin partner

(Se avsnitt 9.1.1.) 6.2. Inkommen handling. 22 § FL. En handling har kommit in till en myndighet den dag som handlingen 

Viteslagen. Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande. Registrering.


Lr designs ltd
arkitektur behörighet

Om en handling genom en postförsändelse eller en avi om en betald postförsändelse som innehåller handlingen har nått en myndighet eller behörig befattningshavare en viss dag, ska handlingen dock anses ha kommit in närmast föregående arbetsdag, om det inte framstår som osannolikt att handlingen eller avin redan den föregående arbetsdagen skilts av för myndigheten på ett postkontor.

Frågor från enskilda ska besvaras så snart som möjligt och myndigheten bör även hjälpa enskild till rätta om han eller hon har vänt sig till fel myndighet. Den serviceskyldighet som betonas i 4 § FL gäller inte bara ren ärendehandläggning utan 2.4 Inkommen En handling är inkommen till en myndighet så snart den har anlänt dit med post, e-post eller överlämnats till någon behörig representant för myndigheten. Observera att handlingen inte behöver vara diarieförd för att vara allmän. Anbud och andra liknande tävlingshandlingar anses inte vara inkomna före den tidpunkt ; de anses inte inkomna till myndigheten förrän vid den tidpunkt som har bestämts för öppnandet.

I det här fallet får läraren informationen muntligen, vilket betyder att det inte är en inkommen handling från de anhöriga. En handling uppstår om läraren antecknar vad de anhöriga har sagt. När en tjänsteman skapar en handling kan den bli allmän om den har en koppling till myndighetens verksamhet och gått igenom något av de steg som gör att den får status som allmän.

Om någon enskild av misstag vänder sig till fel myndighet, ska man hjälpa personen till rätta. E-post är mycket lämpligt att använda i sådana sammanhang. E-post som allmän handling Allmän handling En handling anses inkommen så snart den anlänt till myndigheten eller tagits emot av behörig representant för denna.

När en tjänsteman skapar en handling kan den bli allmän om den har en koppling till myndighetens verksamhet och gått igenom något av de steg som gör att den får status som allmän. Om den hänger ihop med ett ärende kan det t.ex. vara när ärendet avslutas.